که هنوز دستمال مرطوب ضد باکتری دارد

محیط تولید

شریک همکاری

آشنایی با روش کاشت کامکوات، فصل گلدهی و آفات آن - پسته رفسنجان- که هنوز دستمال مرطوب ضد باکتری دارد ,کامکوات، کوچکترین عضو خانواده مرکبات که دارای گوشت ترش و پوست شیرین میباشد. در این مطلب به روش کاشت کامکوات و فصل گلدهی آن پرداخته میشود.